تماس با ما

 

آدرس: کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، شهر صنعتی کرمانشاه، فاز 3، خیابان پرفسور حسابی، کارخانه کشت و صنعت آدینه

ایمیل: info@tocamlm.ir

فکس: 08334272777

تلفن: 08334270440