افتخارات و موفقیت های

 

خانواده توکا

 برخی از افتخارات کسب شده کشت وصنعت آدینه:

 

  • ثبت اختراع نوشابه پربیوتیک به شماره 87694
  • تدوین واخذ نشان سازمان ملی استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به شماره 8041748921 و 00009/80/65
  • اخذ پروانه های بهداشتی ساخت ازسازمان غذا و دارو به شماره های 11233/43،11234/43،11235/43
  • اخذ پروانه تحقیق وتوسعه از وزارت صنعت ، معدن وتجارت به شماره 2577/12
  • گواهینامه های کیفیت ISO9001،HACCP
  • کسب نشان فناوری برتر به انتخاب بنیاد ملی نخبگان به شماره 20092
  • کسب نشان برتر رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1395

 

 

با هم پشت ما کوهه ...